Predstavnici Agencije na sednici Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine AP Vojvodine

Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o policiji
21/04/2015
Ambasador Kraljevine Holandije u poseti Agenciji
22/04/2015

Predstavnici Agencije na sednici Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine AP Vojvodine

print

NS02Na poziv Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine AP Vojvodine, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, zamenik direktora Vladan Joksimović i načelnica Odeljenja za rešavanje o sukobu interesa Verka Atanasković, prisustvovali su 21. aprila sednici ovog odbora u Novom Sadu.

Poziv je usledio sa namerom da se razmene iskustva i, kroz diskusiju, razmotre pitanja od zajedničkog interesa i utvrđivanja budućih oblika saradnje. Naime, ovaj Odbor je, po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, nadležno radno telo za davanje mišljenja za istovremeno obavljanje funkcija, funkcioneru koji je izabran ili imenovan u Skupštini AP Vojvodine i namerava da više funkcija vrši istovremeno. Odbor je pozvao predstavnike Agencije imajući u vidu rad i nadležnosti Agencije u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija.

Predsednik Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine AP Vojvodine Robert Santo izjavio je za RTV da su na sednici otklonjene dileme koje je ovaj Odbor imao u radu u vezi sa davanjem saglasnosti za obavljanje više funkcija. Direktorka Agencije Tatjana Babić je izjavila: „Mi u praksi zaista imamo zanemarljivo mali broj postupaka protiv funkcionera Autonomne Pokrajine Vojvodine, u odnosu na ukupan broj postupaka i zanemarljivo mali broj zahteva za davanje saglasnosti za obavljanje druge javne funkcije ili drugog posla ili delatnosti, u odnosu na ukupan broj zahteva, što nama samo govori da se tome pristupa vrlo ozbiljno. Konkretno, Odbor za administrativna i mandatna pitanja vrlo ozbiljno pristupa tom poslu kada daje prethodno mišljenje o tome da li funkcioner može ili ne, da obavlja više javnih funkcija, ili drugi posao ili delatnost“.

Na sednici je postignut dogovor da Odbor, preko ovlašćenog lica, kontaktira Agenciju pre svake sednice Odbora kada na dnevnom redu imaju pitanja iz ove oblasti, kako bi se zauzeo ispravan stav.

Ovaj vid saradnje u primeni zakona predstavlja primer dobre prakse.