Представници Агенције на седници Одбора за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине

References in the text of the Draft Law on Amendments to the Law on Higher Education
11/07/2014
Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015

Представници Агенције на седници Одбора за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине

print

NS02На позив Одбора за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине, директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић, заменик директора Владан Јоксимовић и начелница Одељења за решавање о сукобу интереса Верка Атанасковић, присуствовали су 21. априла седници овог одбора у Новом Саду.

Позив је уследио са намером да се размене искуства и, кроз дискусију, размотре питања од заједничког интереса и утврђивања будућих облика сарадње. Наиме, овај Одбор је, по Закону о Агенцији за борбу против корупције, надлежно радно тело за давање мишљења за истовремено обављање функција, функционеру који је изабран или именован у Скупштини АП Војводине и намерава да више функција врши истовремено. Одбор је позвао представнике Агенције имајући у виду рад и надлежности Агенције у вези са спречавањем сукоба интереса при вршењу јавних функција.

Председник Одбора за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине Роберт Санто изјавио је за РТВ да су на седници отклоњене дилеме које је овај Одбор имао у раду у вези са давањем сагласности за обављање више функција. Директорка Агенције Татјана Бабић је изјавила: „Ми у пракси заиста имамо занемарљиво мали број поступака против функционера Аутономне Покрајине Војводине, у односу на укупан број поступака и занемарљиво мали број захтева за давање сагласности за обављање друге јавне функције или другог посла или делатности, у односу на укупан број захтева, што нама само говори да се томе приступа врло озбиљно. Конкретно, Одбор за административна и мандатна питања врло озбиљно приступа том послу када даје претходно мишљење о томе да ли функционер може или не, да обавља више јавних функција, или други посао или делатност“.

На седници је постигнут договор да Одбор, преко овлашћеног лица, контактира Агенцију пре сваке седнице Одбора када на дневном реду имају питања из ове области, како би се заузео исправан став.

Овај вид сарадње у примени закона представља пример добре праксе.