Prevencija korupcije i promocija integriteta članova vlada i nadzornih organa – teme narednog kruga evaluacija GRECO

Zdravstveni pregledi nisu političke aktivnosti
14/10/2015
Predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije na Sastanku OEBS u Beču
20/10/2015

Prevencija korupcije i promocija integriteta članova vlada i nadzornih organa – teme narednog kruga evaluacija GRECO

print
Logo-Greco-onlyZamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Vladan Joksimović, učestvovao je na 69. plenarnom zasedanju GRECO, od 13. do 16. oktobra. Pored uobičajene rasprave i usvajanja izveštaja za države članice u okviru IV evaluacionog kruga, održane su i sesije o rodnoj ravnopravnosti i korupciji, kao i o potencijalnim temama za V evaluacioni krug.

Tako je konsenzusom odlučeno da teme V evaluacionog kruga budu prevencija korupcije i promocija integriteta članova vlada i nadzornih organa – law enforcment agencies (policija, poreska uprava, carina i slično).

Sekretarijat će u narednom periodu izraditi nacrt upitnika, koji će biti predmet rasprave na nekom od narednih zasedanja GRECO. Posete zemljama članicama, u okviru V evaluacionog kruga, trebalo bi da počnu početkom 2017. godine.