Превенција корупције и промоција интегритета чланова влада и надзорних органа – теме наредног круга евалуација GRECO

Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015
The Report on the Oversight of the Financing of Political Entities in 2014
04/01/2016

Превенција корупције и промоција интегритета чланова влада и надзорних органа – теме наредног круга евалуација GRECO

print
Logo-Greco-onlyЗаменик директора Агенције за борбу против корупције, Владан Јоксимовић, учествовао је на 69. пленарном заседању GRECO, од 13. до 16. октобра. Поред уобичајене расправе и усвајања извештаја за државе чланице у оквиру IV евалуационог круга, одржане су и сесије о родној равноправности и корупцији, као и о потенцијалним темама за V евалуациони круг.

Тако је консензусом одлучено да теме V евалуационог круга буду превенција корупције и промоција интегритета чланова влада и надзорних органа – law enforcment agencies (полиција, пореска управа, царина и слично).

Секретаријат ће у наредном периоду израдити нацрт упитника, који ће бити предмет расправе на неком од наредних заседања GRECO. Посете земљама чланицама, у оквиру V евалуационог круга, требало би да почну почетком 2017. године.