Prvi sastanak radne grupe Evropskih partnera u borbi protiv korupcije

Poseta kolega iz Poljske 12. 03. 2015.
12/03/2015
Predstavnici Agencije na sastanku nezavisnih tela sa delegacijom iz Brisela
19/03/2015

Prvi sastanak radne grupe Evropskih partnera u borbi protiv korupcije

print

Znak Horizontalno Cirilica

Prvi sastanak radne grupe mreže Evropski partneri u borbi protiv korupcije (EPAC), čiji je član Agencija za borbu protiv korupcije, održan je 10. marta u Briselu. Zadatak radne grupe je da pripremi svoj prilog za Izveštaj Evropske unije o borbi protiv korupcije, koji treba da bude objavljen 2016. godine.

Na sastanku se razgovaralo o mogućim oblastima u vezi sa kojima bi EPAC dao svoj doprinos Izveštaju EU, a da je bazirano na iskustvu i ekspertizi institucija koje sačinjavaju radnu grupu. Na sledećem sastanku biće određene konkretne teme u okviru predloženih oblasti, kao i metodologija za njihovu obradu.

Ispred Agencije, u radu radne grupe učestvovali su Tatjana Babić, direktorka, i Vladan Joksimović, zamenik direktora. Agencija je jedina institucija u radnoj grupi koja nije iz zemlje – članice EU. Ostale države – članice radne grupe su: Austrija, Bugarska, Francuska, Malta, Portugalija i Rumunija.

EPAC je nezavisna, neformalna, nepolitička mreža operativnih tela za kontrolu rada policije i nezavisnih institucija zaduženih za prevenciju i borbu protiv korupcije, država članica EU i Saveta Evrope, koju je osnovala Evropska komisija.

Ovde možete pročitati prethodnu vest u vezi sa učešćem Agencije u radnoj grupi