Први пресек стања прихода и расхода политичких странака за 2014. годину

Дебата у Нишу као завршна активност пројекта „Градови против кумулације функција“
28/04/2015
Резултати рада контроле Извештаја о имовини и приходима функционера
04/05/2015

Први пресек стања прихода и расхода политичких странака за 2014. годину

print

DSC01517Рок за достављање Годишњих финансијских извештаја за 2014. годину истекао је 15. априла 2015. године за електронску форму и 23. априла 2015. године за писану форму.

Све регистроване политичке странке и политички субјекти који имају представнике у представничким телима (97 политичких странака и 111 група грађана) имали су обавезу да доставе Годишњи финансијски извештај, као и извештај о прилозима и имовини уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

До 28. априла 2015. године Годишњи финансијски извештај доставило је 59 политичких странака и 27 група грађана. Извештаји који су достављени у електронској форми и који су прошли формалну контролу исправности објављени су на сајту Агенције (http://www.acas.rs/pretraga-registra/?pismo=cir).

У току је поступак прикупљања података од политичких субјеката чији извештаји не садрже одговарајућу спецификацију прихода, расхода и других података потребних за даљу контролу извештаја. Агенција свакодневно обавештава политичке субјекте који нису доставили извештаје на прописаном обрасцу, као и оне који су доставили извештаје без бар кода, да поднесу извештај у складу са Правилником и Законом. Такође, у наредном периоду Агенција ће захтевати податке од државних органа, локалних самоуправа и других правних и физичких лица која су пружале услуге политичким субјектима.

Овде можете видети први пресек стања прихода и расхода на дан 28. април 2015. године.