Prva sednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u novom sastavu

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
21/08/2017
Agencija za borbu protiv korupcije na međunarodnom sastanku o primeni Konvencije UN protiv korupcije
22/08/2017

Prva sednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u novom sastavu

print

Sednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa četiri nova člana koje je Skupština Srbije izabrala 20. jula, biće održana 23. avgusta. Odbor Agencije sada ima šest članova od mogućih devet, pa je omogućeno donošenje punovažnih odluka, jer je za odlučivanje potrebna većina od pet članova. Pored predsednika Odbora Agencije prof. dr Dragana Mitrovića, redovnog profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je na predlog Vlade RS u Odboru od 2015. godine i Danice Maksimović, sudije Apelacionog suda u Kragujevcu u penziji, koja je izabrana u decembru prošle godine na predlog Administrativnog odbora Narodne skupštine, izabrana su još četiri člana i to: dr Miloš Stanković, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na predlog predsednika Republike, dr Jelena Stanković, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na predlog Državne revizorske institucije, Slobodan Gazivoda, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji, na predlog Vrhovnog kasacionog suda i mr Ivan Kovačević, generalni direktor privrednog društva „Đuro Salaj“ ad. Beograd, na predlog Socijalno-ekonomskog saveta.

To će biti konstitutivna sednica, na kojoj će biti formirana komisija zadužena za nastavak procedure izbora direktora Agencije, koji bi trebao da bude izabran u septembru, a Odbor će odmah početi i sa odlučivanjem u drugostepenom postupku po žalbama na rešenja prvostepenog organa Agencije, koje su stizale u periodu kada Odbor Agencije nije mogao da odlučuje.