Прва седница Одбора Агенције за борбу против корупције у новом саставу

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стечају
21/08/2017
Агенција за борбу против корупције на међународном састанку о примени Конвенције УН против корупције
22/08/2017

Прва седница Одбора Агенције за борбу против корупције у новом саставу

print

Седница Одбора Агенције за борбу против корупције, са четири нова члана које је Скупштина Србије изабрала 20. јула, биће одржана 23. августа. Одбор Агенције сада има шест чланова од могућих девет, па је омогућено доношење пуноважних одлука, јер је за одлучивање потребна већина од пет чланова. Поред председника Одбора Агенције проф. др Драгана Митровића, редовног професора на Правном факултету Универзитета у Београду, који је на предлог Владе РС у Одбору од 2015. године и Данице Максимовић, судије Апелационог суда у Крагујевцу у пензији, која је изабрана у децембру прошле године на предлог Административног одбора Народне скупштине, изабрана су још четири члана и то: др Милош Станковић, доцент на Правном факултету Универзитета у Београду, на предлог председника Републике, др Јелена Станковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Нишу, на предлог Државне ревизорске институције, Слободан Газивода, судија Врховног суда Србије у пензији, на предлог Врховног касационог суда и мр Иван Ковачевић, генерални директор привредног друштва „Ђуро Салај“ ад. Београд, на предлог Социјално-економског савета.

То ће бити конститутивна седница, на којој ће бити формирана комисија задужена за наставак процедуре избора директора Агенције, који би требао да буде изабран у септембру, а Одбор ће одмах почети и са одлучивањем у другостепеном поступку по жалбама на решења првостепеног органа Агенције, које су стизале у периоду када Одбор Агенције није могао да одлучује.