Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Godišnji izveštaj o radu za 2015. predstavljen pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
20/09/2016
Početak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”
11/10/2016

Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

print
logo_acas_cir

Ministarstvo pravde poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti svoje stavove putem elektronske pošte na adrese:  vlado.bojicic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26 sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije“.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo pravde će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Tekst Nacrta zakona možete pročitati na internet prezentaciji Ministarstva pravde http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php