Почела јавна расправа о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције

The Annual Report for 2015 Presented to the Committee on the Judiciary, Public Administration and Local Self-Government
21/09/2016
The Public Discussion on the Draft Law on the Anti-Corruption Agency
05/10/2016

Почела јавна расправа о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције

print
logo_acas_cir

Министарство правде позива грађане и стручну јавност да се упознају са Нацртом закона о Агенцији за борбу против корупције.

Учесници у јавној расправи могу доставити своје ставове путем електронске поште нa адресе:  vlado.bojicic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина бр. 22-26 са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције“.

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Текст Нацрта закона можете прочитати на интернет презентацији Министарства правде http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php