Почела јавна расправа о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције

Годишњи извештај о раду за 2015. представљен пред Одбором за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу
20/09/2016
Почетак Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције”
11/10/2016

Почела јавна расправа о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције

print
logo_acas_cir

Министарство правде позива грађане и стручну јавност да се упознају са Нацртом закона о Агенцији за борбу против корупције.

Учесници у јавној расправи могу доставити своје ставове путем електронске поште нa адресе:  vlado.bojicic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина бр. 22-26 са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције“.

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Текст Нацрта закона можете прочитати на интернет презентацији Министарства правде http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php