Potpisan Sporazum o saradnji u borbi protiv korupcije i zaštiti konkurencije

Agencija u poslednje dve godine obučila više od 100 predavača za oblast etike i integriteta
02/11/2016
Mišljenje o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
15/11/2016

Potpisan Sporazum o saradnji u borbi protiv korupcije i zaštiti konkurencije

print
Workshop for Public Procurement in the light of fighting corruption and the protection of competition, a signing ceremony of the Memorandum of Cooperation. Aradjelovac. Serbia. 09.11.2016.

Agencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu konkurencije i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali direktor Agencije Tatjana Babić, predsednik Komisije dr Miloje Obradović i predsednik Republičke komisije Hana Hukić.
Sporazum je potpisan u okviru radionice o javnim nabavkama u svetlu pitanja borbe protiv korupcije i zaštite konkurencije koja je, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, održana 8. i 9. novembra u Aranđelovcu.
Izražena je volja za saradnjom u cilju zaštite javnog interesa, smanjenja rizika od korupcije i jačanja integriteta institucija.
Na radionici su razmotrena pitanja zaštite prava u postupcima javnih nabavki, utvrđivanja sukoba interesa sa osvrtom na sukob interesa u javnim nabavkama, javnih nabavki i politike konkurencije i utvrđivanje zajedničkih područja saradnje u kontekstu Zakona o javnim nabavkama, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o zaštiti konkurencije.

 

foto: OSCE / Milan Obradović