Потписан Споразум о сарадњи у борби против корупције и заштити конкуренције

The Anti-Corruption Agency and Misdemeanour Courts Proceedings in Cases of Violation of the Law on Financing of Political Activities
01/11/2016
Memorandum of Understanding in Fight Against Corruption and Protection of Competition
14/11/2016

Потписан Споразум о сарадњи у борби против корупције и заштити конкуренције

print
Workshop for Public Procurement in the light of fighting corruption and the protection of competition, a signing ceremony of the Memorandum of Cooperation. Aradjelovac. Serbia. 09.11.2016.

Агенција за борбу против корупције, Комисијa за заштиту конкуренције и Републичкa комисијa за заштиту права у поступцима јавних набавки потписали су Споразум о сарадњи. Споразум су потписали директор Агенције Татјана Бабић, председник Комисије др Милоје Обрадовић и председник Републичке комисије Хана Хукић.
Споразум је потписан у оквиру радионице о јавним набавкама у светлу питања борбе против корупције и заштите конкуренције која је, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана 8. и 9. новембра у Аранђеловцу.
Изражена је воља за сарадњом у циљу заштите јавног интереса, смањења ризика од корупције и јачања интегритета институција.
На радионици су размотрена питања заштите права у поступцима јавних набавки, утврђивања сукоба интереса са освртом на сукоб интереса у јавним набавкама, јавних набавки и политике конкуренције и утврђивање заједничких подручја сарадње у контексту Закона о јавним набавкама, Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о заштити конкуренције.

 

фото: ОСЦЕ / Милан Обрадовић