Potpisan Protokol o ustupanju aplikativnog softvera sa Delegacijom Crne Gore

Italijanska delegacija posetila Agenciju
20/02/2015
Poseta itlijanske delegacije
24/02/2015

Potpisan Protokol o ustupanju aplikativnog softvera sa Delegacijom Crne Gore

print
DSCssDanas je u Agenciji potpisan Protokol o ustupanju aplikativnog softvera koji je ustupila Agencija za borbu protiv korupcije u cilju uspešne međunarodne saradnje koja podrazumeva uspostavljanje informacionog sistema buduće Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore.

Protokol su ispred Agencije i Uprave potpisali pomoćnik direktora Milica Božanić i Svetlana Rajković, generalna direktorka Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju i Evropske integracije Ministarstva pravde Crne Gore.

„Source code“ koji je razvijen iz norveške bilateralne pomoći značajno je doprineo unapređenju internih procesa rada kroz ubrzanu i efikasnu razmenu podataka, kao i osnaživanju saradnje Agencije sa drugim relevantnim institucijama. Njegova posebna vrednost ogleda se u radu organizacionih jedinica Agencije koje se bave kontrolom imovine i prihoda javnih funkcionera, rešavanjem o sukobu interesa, kao i kontrolom finansiranja političkih partija.

Do sada je održano niz sastanaka sa predstavnicima Uprave za antikorupcijsku inicijativu Crne Gore kao deo podrške Agencije u osnivanju nove nezavisne antikorupcijske institucije u Crnoj Gori jer uspostavljanje nove institucije predstavlja jednu od mera iz Akcionog plana Crne Gore za poglavlje 23 u sklopu koraka za sprovođenje preporuke Evropske komisije da se ojača i preispita institucionalni okvir za borbu protiv korupcije.

Diskutovano je i o pozitivnim promenama koje je donelo osnivanje Agencije u Srbiji, kao i primerima dobre prakse koji mogu da se primene i u crnogorskom kontekstu. U svetlu predstojeće izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, Agencija je kolegama iz Crne Gore predstavila Model Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije kojim je Agencija prošle godine inicirala proces izmene Zakona o Agenciji, a koji je izrađen kako bi se prevazišli nedostaci i neprecizne odredbe važećeg zakona.

 

Protokol – ćirilica

Protokol – latinica