Потписан Протокол о уступању апликативног софтвера са Делегацијом Црне Горе

Италијанска делегација посетила Агенцију
20/02/2015
Посета итлијанске делегације
24/02/2015

Потписан Протокол о уступању апликативног софтвера са Делегацијом Црне Горе

print
DSCssДанас је у Агенцији потписан Протокол о уступању апликативног софтвера који је уступила Агенција за борбу против корупције у циљу успешне међународне сарадње која подразумева успостављање информационог система будуће Агенције за спречавање корупције Црне Горе.

Протокол су испред Агенције и Управе потписали помоћник директора Милица Божанић и Светлана Рајковић, генерална директорка Директората за међународну правну сарадњу и Европске интеграције Министарства правде Црне Горе.

„Source code“ који је развијен из норвешке билатералне помоћи значајно је допринео унапређењу интерних процеса рада кроз убрзану и ефикасну размену података, као и оснаживању сарадње Агенције са другим релевантним институцијама. Његова посебна вредност огледа се у раду организационих јединица Агенције које се баве контролом имовине и прихода јавних функционера, решавањем о сукобу интереса, као и контролом финансирања политичких партија.

До сада је одржано низ састанака са представницима Управе за антикорупцијску иницијативу Црне Горе као део подршке Агенције у оснивању нове независне антикорупцијске институције у Црној Гори јер успостављање нове институције представља једну од мера из Акционог плана Црне Горе за поглавље 23 у склопу корака за спровођење препоруке Европске комисије да се ојача и преиспита институционални оквир за борбу против корупције.

Дискутовано је и о позитивним променама које је донело оснивање Агенције у Србији, као и примерима добре праксе који могу да се примене и у црногорском контексту. У светлу предстојеће измене Закона о Агенцији за борбу против корупције, Агенција је колегама из Црне Горе представила Модел Закона о Агенцији за борбу против корупције којим је Агенција прошле године иницирала процес измене Закона о Агенцији, а који је израђен како би се превазишли недостаци и непрецизне одредбе важећег закона.

 

Протокол – ћирилица

Protokol – latinica