Potpisan Protokol o saradnji Agencije i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Italije

Poziv organizacijama civilnog društva na konsultativni sastanak
16/09/2015
Bratislavu Gašiću izrečena mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji
28/09/2015

Potpisan Protokol o saradnji Agencije i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Italije

print
IMG_3741Posle februarskog susreta u Beogradu danas su u Rimu Rafaele Kantone, direktor italijanske Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, potpisali Protokol o saradnji ove dve institucije.

Imajući u vidu međunarodni pravni okvir za borbu protiv korupcije i potrebu saradnje između antikorupcijskih institucija, te njihovih srodnih ovlašćenja prepoznata je potreba za potpisivanjem dokumenta o saradnji u oblasti prevencije korupcije.

„Potpisivanje Protokola o saradnji između naše i italijanske antikorupcijske agencije za našu državu je važno zbog uspostavljanja i razvijanja međunarodne saradnje. Cilj je jačanje efikasnosti u borbi protiv korupcije, posebno u kontekstu procesa evropskih integracija Srbije. Ovim dokumentom određeni su načini saradnje naše dve institucije, koje imaju srodne nadležnosti, kao što su analiza uzroka i faktora rizika korupcije i identifikovanje mera za njeno sprečavanje, kao i nadzor nad primenom strategije za borbu protiv korupcije,“ izjavila je između ostalog danas u Rimu Tatjana Babić.

Poseta predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije Rimu realizovana je uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) čiji su predstavnici prisustvovali sastancima.

Izveštaj dopisnice RTS-a iz Rima Marinele Ražnatović – 22.09.2015.

Izveštaj dopisnice RTS-a iz Rima Marinele Ražnatović – 23.09.2015.