Potpisan Memorandum o razumevanju sa kolegama iz Jermenije

Konferencija povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Beograd, 14. 12. 2017.
15/12/2017
Saopštenje Odbora
26/12/2017

Potpisan Memorandum o razumevanju sa kolegama iz Jermenije

print
U Agenciji za borbu protiv korupcije danas je potpisan Memorandum o razumevanju sa kolegama iz Komisije za etiku visokopozicioniranih funkcionera Jermenije.

Memorandum su potpisali Armen Khudaverdijan, zamenik predsednika Komisije i Verka Atanasković, v.d. direktora Agencije. U delegaciji Jermenije bila je i Syzana Poghosijan, načelnica pravnog i procesnog odeljenja Komisije.

Prepoznavši Agenciju za borbu protiv korupcije kao primer najbolje prakse u širem regionu, posebno u oblasti kontrole imovine i prihoda funkcionera, rešavanja sukoba interesa, prevencije korupcije i međunarodne saradnje, kolege iz Jermenije inicirale su konsultacije sa našom Agencijom. U toku dvodnevne posete, kolege iz Jermenije su razmenile iskustva sa kolegama iz Agencije, naglašavajući značaj postojanja adekvatnog zakonskog okvira, delotvornih mehanizama za rad, kao i materijalnih i ljudskih resursa.

Komisiju za etiku visoko pozicioniranih funkcionera Jermenije osnovao je predsednik Jermenije. Komisija ima pet članova koji se biraju na šest godina, a pojedinačno ih predlažu i postavljaju: predsedavajući Narodne skupštine, premijer, predsednik Ustavnog suda, predsednik Kasacionog suda i Vrhovni tužilac.