Postupanje Agencije za borbu protiv korupcije i prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Protiv funkcionera pokrenuto 1.377 postupaka zbog povrede obaveze prijavljivanja imovine i prihoda i poklona
26/10/2016
Agencija u poslednje dve godine obučila više od 100 predavača za oblast etike i integriteta
02/11/2016

Postupanje Agencije za borbu protiv korupcije i prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

print
logo_acas_cir

Statistička analiza postupanja Agencije za borbu protiv korupcije i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji se odnose, pre svega, na obavezu političkih subjekata da Agenciji podnose godišnje finansijske izveštaje i izveštaje o troškovima izbornih kampanja.
Analiza je urađena na osnovu evidencije podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka Agencije, donetih prvostepenih i pravosnažnih presuda. Obuhvata period od 2011. godine do 2015. godine, a presek podnetih zahteva, donetih prvostepenih i pravosnažnih presuda dat je zaključno sa 31. avgustom 2016. godine.

984 podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka
273 primljene prvostepene presude prekršajnih sudova
157 primljenih pravosnažnih presuda prekršajnih sudova

Analizu možete pročitati ovde.