Поступање Агенције за борбу против корупције и прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности

Против функционера покренуто 1.377 поступака због повреде обавезе пријављивања имовине и прихода и поклона
26/10/2016
Агенција у последње две године обучила више од 100 предавача за област етике и интегритета
02/11/2016

Поступање Агенције за борбу против корупције и прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности

print
logo_acas_cir

Статистичка анализа поступања Агенције за борбу против корупције и поступања прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности који се односе, пре свега, на обавезу политичких субјеката да Агенцији подносе годишње финансијске извештаје и извештаје о трошковима изборних кампања.
Анализа је урађена на основу евиденције поднетих захтева за покретање прекршајног поступка Агенције, донетих првостепених и правоснажних пресуда. Обухвата период од 2011. године до 2015. године, а пресек поднетих захтева, донетих првостепених и правоснажних пресуда дат је закључно са 31. августом 2016. године.

984 поднетих захтева за покретање прекршајног поступка
273 примљене првостепене пресуде прекршајних судова
157 примљених правоснажних пресуда прекршајних судова

Анализу можете прочитати овде.