Posmatrači Agencije prate beogradske izborne kampanje

Podsetnik za funkcionere o podnošenju Izveštaja o bitnim promenama
25/01/2018
Neprimeren i nedoličan govor
02/02/2018

Posmatrači Agencije prate beogradske izborne kampanje

print
Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa zakonom, organizovala je monitoring izbornih kampanja političkih subjekata čije su liste proglašene za izbor odbornika u Skupštinu Grada Beograda.

Posmatrači Agencije na terenu prate aktivnosti svih političkih subjekata sve do proglašenja konačnih rezultata izbora zakazanih za 4. mart 2018. godine.