Portal za obuke radi: prve potvrde o učešću do kraja septembra

Obuka predavača iz oblasti etike i integriteta – 27-29. jul 2016.
24/08/2016
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku usluga broj 404-02-150/16-03 za 2016. godinu
31/08/2016

Portal za obuke radi: prve potvrde o učešću do kraja septembra

print
LOGO-Portal za obukeNa prvu dostupnu obuku na daljinu „Etika i integritet u javnom sektoru”, koja se nalazi na Portalu za obuke Agencije za borbu protiv korupcije, do sada se prijavilo oko 40 zaposlenih u javnom sektoru. Svi učesnici koji su uspešno završili obuku do kraja septembra mogu da očekuju da će na adrese institucija u kojima su zaposleni dobiti i zvaničnu potvrdu o tome.

Ova obuka pruža priliku javnim službenicima da na moderan i efikasan način usavrše svoja znanja o ovoj značajnoj temi za prevenciju korupcije. Obuka o etici integritetu će po usvajanju novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije postati obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru, a pristupom na Portal za obuke Agencije svi zaposleni će moći i na ovaj način da ispune svoju zakonsku obavezu.