Poziv OCD koje su aktivne u oblasti borbe protiv korupcije za učešće na sastanku

Agencija najavljuje ciklus obuka u gradovima i opštinama u Republici Srbiji
09/05/2016
Ekspertska misija TAIEX u Agenciji za borbu protiv korupcije
24/05/2016

Poziv OCD koje su aktivne u oblasti borbe protiv korupcije za učešće na sastanku

print
Agencija za borbu protiv korupcije poziva organizacije civilnog društva (OCD) na sastanak koji će biti održan u utorak, 31. maja 2016. godine, sa početkom u 13:00, u prostorijama Medija centra u Nišu. Cilj sastanka je uspostavljanje kontinuiranih konsultacija sa OCD kako bi se pružila podrška njihovom aktivnom učešću u borbi protiv korupcije.

Tema sastanka: Organizacije civilnog društva kao kontrolori rada organa javne vlasti

Na sastanku će biti:

  1. predstavljena iskustva organizacija civilnog društva u kontroli rada organa javne vlasti i sukoba interesa funkcionera;
  2. prikupljene informacije od organizacija civilnog društva o uzrocima i pojavnim oblicima korupcije na lokalnom nivou.

Molimo Vas da dolazak predstavnika Vaše organizacije potvrdite najkasnije do srede, 25. maja do kraja dana putem imejl adrese civilnodrustvo@acas.rs Za sva dodatna pitanja zainteresovani mogu kontaktirati Miodraga Škundrića iz Agencije za borbu protiv korupcije na telefon: 011/4149113. Nadoknada putnih troškova za učesnike nije obezbeđena.

Program rada