Poziv organizacijama civilnog društva na konsultativni sastanak

Poseta predstavnika katalonske Kancelarije za borbu protiv prevara
16/09/2015
Potpisan Protokol o saradnji Agencije i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Italije
22/09/2015

Poziv organizacijama civilnog društva na konsultativni sastanak

print
Agencija za borbu protiv korupcije poziva organizacije civilnog društva (OCD) na sastanak koji se organizuje sa ciljem uspostavljanja sistema kontinuiranih konsultacija sa OCD u oblasti borbe protiv korupcije (mera 4.5.6. iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije od 2013. do 2018. godine) i povećanja aktivnog učešća OCD u borbi protiv korupcije.

Na sastanku će biti predstavljeni rezultati istraživanja uzroka i pojavnih oblika korupcije na pokrajinskom nivou koje je sprovela Agencija za borbu protiv korupcije, ali će i putem diskusije biti prikupljene informacije od organizacija civilnog društva o uzrocima i pojavnim oblicima korupcije na pokrajinskom nivou koje će dopuniti postojeće nalaze i predstavljati osnov za kreiranje antikorupcijskih politika.

Sastanak se održava u sredu, 30. septembra 2015. godine sa početkom u 11:00, u prostorijama hotela „Centar“, Uspenska 1, u Novom Sadu.

Prijave za učešće: miodrag.skundric@acas.rs ili na telefon 011 4149 113.

Pozivno pismo

Okvirna agenda