Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora

Izabrani novi predsednik i zamenik predsednika Odbora Agencije
09/03/2016
Rizici korupcije u Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
15/03/2016

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora

print

JAVNA NABAVKA – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora.
Šifra iz ORN-a: 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći
turistima.

 Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-27/16-03 za 2016. godinu