Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 31.07.2017. године

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о дуалном образовању
27/07/2017
Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о основама система образовања и васпитања
11/08/2017

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 31.07.2017. године

print
Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-117/17-03 за 2017. годину.

Шифра из ОРН-а: 722620000 – Услуге повезане са софтвером.