Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti

Otklonjeni tehnički problemi za pristup aplikaciji za izradu plana integriteta
13/06/2017
Agencija u Briselu predstavila model za procenu bezbednosti informacija u okviru nacrta plana integriteta
19/06/2017

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti

print
Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-36/17-03 za 2017. godinu.

Šifra iz ORN-a: 92111100 – Usluge izrade video materijala za potrebe Agencije.