Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Отклоњени технички проблеми за приступ апликацији за израду плана интегритета
13/06/2017
Агенција у Бриселу представила модел за процену безбедности информација у оквиру нацрта плана интегритета
19/06/2017

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

print
Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-36/17-03 за 2017. годину.

Шифра из ОРН-а: 92111100 – Услуге израде видео материјала за потребе Агенције.