Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-16/17-03 za 2017. godinu
14/03/2017
Saopštenje sa sednice Odbora održane 22. marta 2017. godine
23/03/2017

Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana

print
Agencija za borbu protiv korupcije je uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23, izradila Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana (LAP). Sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji, takođe u skladu s Akcionim planom za Poglavlje 23, treba da do 30. juna 2017. godine usvoje svoje lokalne antikorupcijske planove u skladu s ovim modelom.

Ovom prilikom Nacrt modela stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti.

Sve vaše komentare i sugestije na tekst, uz obavezno obrazloženje, možete poslati na ana.jerosimic@acas.rs i to najkasnije do 30. marta 2017. godine. 

Unapred se zahvaljujemo na vašem učešću u unapređenju kvaliteta ovog dokumenta.

Nacrt modela možete preuzeti ovde.