Подсетник за јединице локалне самоуправе и Аутономну покрајину Војводине

Максимални износи давања за изборе у Београду
23/02/2018
Подсетник за јединице локалне самоуправе и Аутономну покрајину Војводине
02/03/2018

Подсетник за јединице локалне самоуправе и Аутономну покрајину Војводине

print

Подсећамо вас да је рок за достављање ажурираних информација о реализацији обавезе усвајања локалног, односно покрајинског антикорупцијског плана и формирања тела за праћење његове примене у складу са Моделом Агенције за борбу против корупције, објављеним 04.04.2017. године, а на основу обавезе из Акционог плана за Поглавље 23, активност 2.2.10.37, истиче 10. марта 2018. године.

Молимо вас да нам не шаљете податке и документа које сте нам већ послали у оквиру извештаја за трећи и четврти квартал 2017. године, већ да нас, уколико није било никаквих промена у односу на претходне извештајне периоде, о томе само обавестите путем електронске поште.

Уколико сте усвојили антикорупцијски план или формирали тело за праћење његовог спровођења, а да нас о томе још увек нисте обавестили, молимо вас да нам пошаљете следеће документе:

Одлуку Скупштине о усвајању локалног антикорупцијског плана
Локални, односно покрајински антикорупцијски план
Одлуку о именовању чланова тела за праћење примене локалног, односно покрајинског антикорупцијског плана
Извештај о усвајању локалног, односно покрајинског антикорупцијског плана, израђен у складу с моделом Агенције (прилог број 2), као и обавештење о томе да ли је овај извештај доступан на вашој интернет страници и, уколико јесте, на ком линку се може наћи
Такође, молимо вас да извештај о усвајању локалног, односно покрајинског антикорупцијског плана допуните и извештајем о формирању тела за његово праћење у коме ћете описати процес формирања тела: образовање комисије за избор чланова тела, спровођење конкурса, критеријуме за избор чланова тела и остало, како бисмо били у могућности да оценимо да ли је тело формирано у складу с Моделом Агенције.

Уколико нисте усвојили антикорупцијски план усвојили или формирали тело за праћење његовог спровођења, молимо вас да укратко наведете разлоге за то.

Уколико нам до 10.03.2018. године не пошаљете тражене информације и документа, сматраћемо да нисте усвојили локални, односно покрајински антикорупцијски план, нити образовали тело за праћење његове примене.

Због обимности документације молимо вас да нам је пошаљете електронском поштом на адресу lap@acas.rs, а да је обичном поштом (Царице Милице 1, 11 000 Београд) шаљете само уколико нисте у могућности да је пошаљете електронским путем.

За сва евентуална додатна питања можете нас контактирати на 011 4149 100, опција 6.

Унапред се захваљујемо на достављеним информацијама.