Подсетник за функционере о подношењу Извештаја о битним променама

The Anti-Corruption Agency Has Prepared an Opinion on the Corruption Risks Assessment in the Provisions of the Draft Law on Dual Education
27/07/2017
Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018

Подсетник за функционере о подношењу Извештаја о битним променама

print
Агенција за борбу против корупције подсећа функционере који су са стањем на дан 31. децембра 2017. године имали промене у имовини и приходима, које прелазе износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, приближно 4.500 евра, да су дужни да до 31. јануара 2018. године поднесу Извештај о битним променама.

Након утврђивања износа годишњe републичкe просечнe нето зарадe у 2017. години у Републици Србији од стране Републичког завода за статистику, податак о истом биће објављен на интернет презентацији Агенције.