Podsetnik za funkcionere o podnošenju Izveštaja o bitnim promenama

Obaveštenje o načinu podnošenja Izveštaja o imovini i prihodima
22/01/2018
Posmatrači Agencije prate beogradske izborne kampanje
29/01/2018

Podsetnik za funkcionere o podnošenju Izveštaja o bitnim promenama

print
Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere, koji su sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine imali promene u imovini i prihodima koje prelaze iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, a koja, na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, iznosi 574.716,00 dinara – da su dužni da do 31. januara 2018. godine podnesu Izveštaj o bitnim promenama.