Подсетник за функционере о подношењу Извештаја о битним променама

Обавештење о начину подношења Извештаја о имовини и приходима
22/01/2018
Посматрачи Агенције прате београдске изборне кампање
29/01/2018

Подсетник за функционере о подношењу Извештаја о битним променама

print
Aгенција за борбу против корупције подсећа функционере, који су са стањем на дан 31. децембра 2017. године имали промене у имовини и приходима које прелазе износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, а која, на основу званичних података Републичког завода за статистику, износи 574.716,00 динара – да су дужни да до 31. јануара 2018. године поднесу Извештај о битним променама.