Podnošenje izveštaja o troškovima kampanje za predsedničke izbore do 20. maja

Agencija poziva instituciju Poverenika da izvrši uvid u predmet – Siniša Mali
12/04/2017
Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva
26/04/2017

Podnošenje izveštaja o troškovima kampanje za predsedničke izbore do 20. maja

print
Agencija za borbu protiv korupcije podseća sve političke subjekte koji su imali kandidate na izborima za predsednika Republike da su, prema članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, dužni da podnesu izveštaj o troškovima izborne kampanje u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Konačni rezultati izbora za predsednika Republike objavljeni su 20. aprila 2017. godine u “Službenom glasniku RS” broj 37/2017.

Rok za podnošenje izveštaja o troškovima izborne kampanje je do 20. maja 2017. godine. Imajući u vidu da je poslednjeg dana roka subota, rok se pomera do prvog narednog radnog dana, odnosno do 22. maja 2017. godine.