Podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja političkih subjekata

Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u okviru predizborne misije u poseti Agenciji
05/04/2016
Aktivnosti političkih subjekata u izbornoj kampanji
08/04/2016

Podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja političkih subjekata

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije podseća sve političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke, da su dužni da podnesu Agenciji godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu do 15. aprila 2016. godine, u skladu sa odredbama člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja (I-1), moguće je preuzeti na internet prezentaciji Agencije (link u meniju sa leve strane: Uputstva i obrasci).

Još jednom skrećemo pažnju, da je Agencija donela novi Pravilnik o evidencijama i izveštajima političkog subjekta 20. januara 2016. godine koji je stupio na snagu 6. februara 2016. godine i time prestao da važi Pravilnik o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 25/12 i 31/13).