Подношење годишњег финансијског извештаја политичких субјеката

Delegation of Ad Hoc Committee for the Observation of the Early Parliamentary Election Visited the Anti- Corruption Agency
05/04/2016
Activities of Political Entities in the Election Campaign
08/04/2016

Подношење годишњег финансијског извештаја политичких субјеката

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције подсећа све политичке субјекте који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке, да су дужни да поднесу Агенцији годишњи финансијски извештај за 2015. годину до 15. априла 2016. године, у складу са одредбама члана 28. Закона о финансирању политичких активности.

Образац годишњег финансијског извештаја (И-1), могуће је преузети на интернет презентацији Агенције (линк у менију са леве стране: Упутства и обрасци).

Још једном скрећемо пажњу, да је Агенција донела нови Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта 20. јануара 2016. године који је ступио на снагу 6. фебруара 2016. године и тиме престао да важи Правилник о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају и извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 25/12 и 31/13).