Поднета иницијатива за разрешење директорке Апотека “Београд” због сукоба интереса

Агенција објављује Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о дуалном образовању
24/10/2017
Директор Агенције на годишњем саветовању у Кладову
25/10/2017

Поднета иницијатива за разрешење директорке Апотека “Београд” због сукоба интереса

print

Агенција за борбу против корупције поднела је Скупштини града Београда иницијативу за разрешење Јасминке Бјелетић са јавне функције директора Апотека “Београд“.

Подсећамо да је раније Агенција, по службеној дужности, водила поступак против Јасминке Бјелетић и донела решење којим је именованој изрекла меру јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције директора Апотеке “Београд“.

У поступку је утврђено да је именована поступила супротно одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је у својству в.д. директора, односно директора Апотеке “Београд“ закључивала уговоре са привредним друштвом “Velexfarm“ д.о.о. Београд, са којим Апотека није имала пословну сарадњу пре њеног ступања на јавну функцију, а у којем је запослен њен син, и то: Уговор о купопродаји – ЈН 1/4 бр. 19/33-1 од 26.02.2014. године, чија укупна уговорена вредност са обрачунатим ПДВ-ом износи 3.314.910,50 динара, Уговор о купопродаји бр. 985 од 24.03.2014. године са анексима бр. 1. чија оквирна уговорена вредност износи 220.671,00 динара, бр. 2. чија је вредност 36.243.972,00 динара и бр. 3. чија вредност износи 21.270.953,42 динара и Уговор о купопродаји бр. 1551 од 27.04.2015. године, и што о сукобу интереса који је имала у наведеним ситуацијама није обавестила Агенцију.

Рeшење Aгенције је објављено на интернет презентацији Агенције.