Podignuta optužnica u slučaju Sanje Mihailović po predstavci Slobodana Radišića

Rok za plan integriteta
31/10/2017
Kršikapa i Oricio: Nastavak saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i Misije OEBS-a u Srbiji
01/11/2017

Podignuta optužnica u slučaju Sanje Mihailović po predstavci Slobodana Radišića

print

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, postupajući po predstavci Agencije za borbu protiv korupcije, podiglo optužnicu zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju u slučaju Sanje Mihailović, bivše direktorke “Triniti inžinjering” d.o.o. u stečaju.

Takođe, 2. oktobra Viši sud u Beogradu doneo je naredbu kojom je naložio Višem javnom tužilaštvu u Beogradu da dopuni istragu odnosno da naredi sprovođenje veštačenja tržišne vrednosti određenih nepokretnosti po čemu je tužilaštvo postupilo.

Učesnik u stečajnom postupku “Triniti inžinjering” d.o.o., Slobodan Radišić, podneo je u novembru 2013. godine Agenciji predstavku, kojom ukazuje na sumnju da su bivša direktorka, Sanja Mihailović i stečajni upravnik ovog privrednog društva, Slobodan Tomić, nezakonito raspolagali imovinom preduzeća u stečajnom postupku i tako oštetili poverioce za oko 70 miliona dinara stečajne mase.

Agencija se sa zahtevom za postupanje obratila Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i Agenciji za licenciranje stečajnih postupaka. Nakon nekoliko urgencija VJT da Agenciju izvesti o toku postupka, Agencija se obratila i Apelacionom javnom tužilaštvu, nakon čega je usledio odgovor VJT o podizanju optužnice.

Od Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Agencija za borbu protiv korupcije je zahtevala da sprovede nadzor nad radom imenovanog stečajnog upravnika, Slobodana Tomića. Nakon sprovedenog nadzora Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obavestila je Agenciju za borbu protiv korupcije da nema nikakvih nepravilnosti u radu stečajnog upravnika niti nikakvih razloga za pokretanje disciplinskog postupka protiv njega.