Poverenik nije opozvao stepen tajnosti podataka u slučaju Siniša Mali, ali je kaznio Agenciju

Agencija objavila tri mišljenja o nacrtima zakona iz oblasti javne uprave
23/05/2017
Deset od jedanaest političkih subjekata za sada podnelo izveštaj Agenciji
26/05/2017

Poverenik nije opozvao stepen tajnosti podataka u slučaju Siniša Mali, ali je kaznio Agenciju

print

Imajući u vidu da Poverenik na pozive Agencije za borbu protiv korupcije nije izvršio uvid u dokumenta niti je opozvao tajnost podataka, kao i da nije sačekao da to učine drugi ovlašćeni organi kojima se Agencija obratila (Uprava za sprečavanje pranja novca i Više javno tužilaštvo u Beogradu), očigledno nije imao interes da javnost bude upoznata sa celokupnom dokumentacijom u slučaju Siniša Mali.

Agencija ukazuje javnosti da je još u avgustu 2016. godine nadležnom tužilaštvu podnela opširan Izveštaj o sumnji za izvršena krivična dela za koja se gone po službenoj dužnosti u slučaju Siniša Mali, čime je dokazala da radi u interesu građana i zaštiti opšteg interesa.

Optužbe Poverenika da Agencija „zataškava sumnjive radnje“ su neosnovane i samo urušavaju ugled institucija.