Partnerstvo agencija za borbu protiv korupcije Srbije i Italije

Konsultacije povodom izrade plana integriteta
09/10/2017
Serija okruglih stolova „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“
13/10/2017

Partnerstvo agencija za borbu protiv korupcije Srbije i Italije

print
 U okviru dvodnevne posete Rimu, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, sastala se sa predsednikom Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije, Rafaeleom Kantoneom.

Razgovor je vođen u svetlu dosadašnjih rezultata postignutih na osnovu Protokola o saradnji koji je potpisan pre dve godine, kao i o daljem unapređenju saradnje ovih antikorupcijskih institucija. Posebna pažnja posvećena je razmeni iskustava i informacija u smislu dobre prakse u oblasti prevencije, koja se realizuje u okviru Tvining projekta, finansiranog od strane Evropske unije.

Direktorka je izrazila zadovoljstvo podrškom koju projekat pruža Agenciji i odlučnost za nastavak partnerstva, kao i nadu za daljim razvojem i proširenjem antikorupcijske politike na Zapadnom Balkanu.

Kantone je istakao da su veze sa Srbijom u borbi protiv korupcije dugo konsolidovane i da perspektive koje ovaj sastanak pruža, bilateralno i multilateralno, potvrđuju stratešku saradnju sa Beogradom i jačanje odnosa dveju institucija.