Osvrt Agencije za borbu protiv korupcije povodom Indeksa percepcije korupcije

Kontrola oglašavanja političkih subjekata tokom izbornih kampanja za Beograd
22/02/2018
Maksimalni iznosi davanja za izbore u Beogradu
23/02/2018

Osvrt Agencije za borbu protiv korupcije povodom Indeksa percepcije korupcije

print

Prema Indeksu percepcije korupcije koji je objavila Transparency International, Srbija je sa indeksom 41, na skali od 0 do 100, sada plasirana na 77. mesto između 180 zemalja i teritorija. Sa indeksom od 41, koji deli sa još nekoliko zemalja Srbija je, prema metodologiji ove organizacije, rangirana na 77.   mestu.

Unazad nekoliko godina, rezultati percepcije korupcije pokazuju da se zemlje van Evropske unije kreću u ovim okvirima. Neke zemlje Evropske unije, kao na primer Hrvatska, Rumunija, Mađarska, Bugarska, Grčka, pokazuju da je njihov indeks percepcije korupcije (IPK) ispod proseka Unije ali sličan sa zemljama iz regiona. Jedini izuzetak sa zemljama iz regiona je Slovenija sa indeksom 62, dok je Bosna i Hercegovina rangirana sa indeksom 38, a Makedonija sa indeksom 35. Rezultati ovog rangiranja ne iznenađuju.

Indeks percepcije korupcije 2017. pokazuje da o ovom fenomenu raste svest građana.

Agencija za borbu protiv korupcije je odlučna da u okviru svojih nadležnosti nastavi sa prevencijom i sankcionisanjem svih povreda zakona iz ove oblasti. Intenzivno se radi na nacrtu novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kojim će se omogućiti još efikasniji rad Agencije.

Pored redovnih aktivnosti Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi i vanredne kontrole funkcionera po pitanju njihove imovine. Agencija beleži rast broja funkcionera koji pravovremeno i tačno podnose izveštaje o imovini i prihodima što ohrabruje, sve to je rezultat aktivnosti Agencije u 2017. godini.

Kada je reč o sukobu interesa, povećava se efikasnost i efektivnost, odnosno uspešno se izvršavaju mere iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Postupanje funkcionera po konačnim i izvršnim odlukama direktora Agencije kojima su odbijene saglasnosti za vršenje više javnih funkcija, odnosno obavljanje drugog posla je 97 odsto.

Agencija za borbu protiv korupcije je posebno u izbornim godinama bila aktivna u kontroli sprovođenja zakona kojim je regulisano finansiranje političkih stranaka, odnosno političkih subjekata.

Agencija za borbu protiv korupcije ima intenzivnu međunarodnu saradnju sa svim relevantnim akterima u oblasti borbe protiv korupcije, kao što su Grupa država za borbu protiv korupcije (GRECO), Kancelarija UN za pitanje droge i kriminala (UNODC), Mreža za borbu protiv korupcije Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (ACN/OECD), Evropski partneri protiv korupcije (EPAC) i mnoge druge. Posebna pažnja posvećena je saradnji u kontekstu pregovora za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i usklađivanju sa međunarodnim antikorupcijskim standardima.

Ostali rezultati rada Agencije za borbu protiv korupcije biće predstavljeni u Godišnjem izveštaju 31. marta 2018. godine.