Осврт Агенције за борбу против корупције поводом Индекса перцепције корупције

Контрола оглашавања политичких субјеката током изборних кампања за Београд
22/02/2018
Максимални износи давања за изборе у Београду
23/02/2018

Осврт Агенције за борбу против корупције поводом Индекса перцепције корупције

print

Према Индексу перцепције корупције који је објавила Transparency International, Србија је са индексом 41, на скали од 0 до 100, сада пласирана на 77. место између 180 земаља и територија. Са индексом од 41, који дели са још неколико земаља Србија је, према методологији ове организације, рангирана на 77.   месту.

Уназад неколико година, резултати перцепције корупције показују да се земље ван Европске уније крећу у овим оквирима. Неке земље Европске уније, као на пример Хрватска, Румунија, Мађарска, Бугарска, Грчка, показују да је њихов индекс перцепције корупције (ИПК) испод просека Уније али сличан са земљама из региона. Једини изузетак са земљама из региона је Словенија са индексом 62, док је Босна и Херцеговина рангирана са индексом 38, а Македонија са индексом 35. Резултати овог рангирања не изненађују.

Индекс перцепције корупције 2017. показује да о овом феномену расте свест грађана.

Агенција за борбу против корупције је одлучна да у оквиру својих надлежности настави са превенцијом и санкционисањем свих повреда закона из ове области. Интензивно се ради на нацрту новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, којим ће се омогућити још ефикаснији рад Агенције.

Поред редовних активности Агенција за борбу против корупције спроводи и ванредне контроле функционера по питању њихове имовине. Агенција бележи раст броја функционера који правовремено и тачно подносе извештаје о имовини и приходима што охрабрује, све то је резултат активности Агенције у 2017. години.

Када је реч о сукобу интереса, повећава се ефикасност и ефективност, односно успешно се извршавају мере из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције. Поступање функционера по коначним и извршним одлукама директора Агенције којима су одбијене сагласности за вршење више јавних функција, односно обављање другог посла је 97 одсто.

Агенција за борбу против корупције је посебно у изборним годинама била активна у контроли спровођења закона којим је регулисано финансирање политичких странака, односно политичких субјеката.

Агенција за борбу против корупције има интензивну међународну сарадњу са свим релевантним актерима у области борбе против корупције, као што су Група држава за борбу против корупције (GRECO), Канцеларија УН за питање дроге и криминала (UNODC), Мрежа за борбу против корупције Организације за економску сарадњу и развој (ACN/OECD), Европски партнери против корупције (EPAC) и многе друге. Посебна пажња посвећена је сарадњи у контексту преговора за пуноправно чланство у Европској унији и усклађивању са међународним антикорупцијским стандардима.

Остали резултати рада Агенције за борбу против корупције биће представљени у Годишњем извештају 31. марта 2018. године.