Organizacije civilnog društva kao učesnici u kreiranju i praćenju nacionalnih strategija

Filmovi za jačanje etike i integriteta u javnoj upravi
21/05/2015
Procena rizika korupcije u propisima nije formalnost
26/05/2015

Organizacije civilnog društva kao učesnici u kreiranju i praćenju nacionalnih strategija

print

DSC01623U Beogradu je danas održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) koji je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije. Ovi sastanci predstavljaju meru iz Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije od 2013. do 2018. godine i njihov cilj je podizanje kapaciteta OCD za aktivnije uključivanje u borbu protiv korupcije.

Sastanku je prisustvovalo 18 predstavnika iz 16 organizacija.

Na sastanku su predstavljeni alternativni izveštaji o sprovođenju Nacionalne strategije i pratećeg Akcionog plana koje su izradile OCD, a čiji su zaključci korišćeni u završnom, godišnjem izveštaju Agencije o sprovođenju Strategije i Akcionog plana. Ovaj vid uključivanja OCD u praćenje javnih politika predstavlja usamljeni primer u Srbiji i poruka je da institucije nadležne za sprovođenje i praćenje sprovođenja nacionalnih strategija treba da uključuju civilno društvo.

Nakon toga je predstavljen novi konkurs Agencije za dodelu finansijskih sredstava OCD za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Strategije i Akcionog plana za naredni period.

U delu sastanka predviđenom za diskusiju, prisutni predstavnici OCD govorili su o tome koji su načini da se podaci i iskustva koje imaju u svom radu iskoriste za potrebe alternativnog izveštavanja. Predstavnici određenih organizacija izneli su iskustva iz svojih svakodnevnih aktivnosti. Nalaze i saznanja ponudili su ostalim učesnicima sastanka kao pomoć u izradi budućih alternativnih izveštaja.

Predloženo je i da ubuduće Agencija kreira indikatore za praćenje efekata ispunjenih mera iz Akcionog plana, kako bi se stekao uvid u to – u kojoj meri su aktivnosti koje su ostvarene zapravo dale rezultate u praksi.

Predstavnici pojedinih organizacija predstavili su svoj rad, iskustva i rezultate u sprovođenju antikorupcijskih projekata i predložili da se ova iskustva i rezultati razmene preko formirane mejling liste.