Организације цивилног друштва као учесници у креирању и праћењу националних стратегија

Филмови за јачање етике и интегритета у јавној управи
21/05/2015
Процена ризика корупције у прописима није формалност
26/05/2015

Организације цивилног друштва као учесници у креирању и праћењу националних стратегија

print

DSC01623У Београду је данас одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) који је организовала Агенција за борбу против корупције. Ови састанци представљају меру из Акционог плана за спровођење антикорупцијске стратегије од 2013. до 2018. године и њихов циљ је подизање капацитета ОЦД за активније укључивање у борбу против корупције.

Састанку је присуствовало 18 представника из 16 организација.

На састанку су представљени алтернативни извештаји о спровођењу Националне стратегије и пратећег Акционог плана које су израдиле ОЦД, а чији су закључци коришћени у завршном, годишњем извештају Агенције о спровођењу Стратегије и Акционог плана. Овај вид укључивања ОЦД у праћење јавних политика представља усамљени пример у Србији и порука је да институције надлежне за спровођење и праћење спровођења националних стратегија треба да укључују цивилно друштво.

Након тога је представљен нови конкурс Агенције за доделу финансијских средстава ОЦД за реализацију пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Стратегије и Акционог плана за наредни период.

У делу састанка предвиђеном за дискусију, присутни представници ОЦД говорили су о томе који су начини да се подаци и искуства које имају у свом раду искористе за потребе алтернативног извештавања. Представници одређених организација изнели су искуства из својих свакодневних активности. Налазе и сазнања понудили су осталим учесницима састанка као помоћ у изради будућих алтернативних извештаја.

Предложено је и да убудуће Агенција креира индикаторе за праћење ефеката испуњених мера из Акционог плана, како би се стекао увид у то – у којој мери су активности које су остварене заправо дале резултате у пракси.

Представници појединих организација представили су свој рад, искуства и резултате у спровођењу антикорупцијских пројеката и предложили да се ова искуства и резултати размене преко формиране мејлинг листе.