Održan treći trening za trenere u Nišu

Koordinacioni sastanak sa organizacijama civilnog društva
20/11/2014
Agencija na regionalnoj konferenciji o trendovima i izazovima u sprovođenju antikorupcijskih strategija
01/12/2014

Održan treći trening za trenere u Nišu

print

kkkTim Odeljenja za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije održao je treći trening za trenere za zaposlene u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima sa teritorije Grada Niša, koji će u institucijama u kojima su zaposleni biti zaduženi za edukaciju o etici i integritetu u javnoj administraciji.

Petodnevnu obuku, održanu od 24. do 28. novembra, uspešno je završilo 13 budućih trenera.

Obuka je realizovana u okviru sprovođenja mera iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. Jedna od mera je da se, izmenom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, svi funkcioneri i zaposleni u javnoj administraciji na teritoriji Republike Srbije obavežu da pohađaju obuku o etici i integritetu. Da bi ova mera bila ostvarena, Agencija je isplanirala da edukuje zaposlene u institucijama javne vlasti koji će izvoditi jednodneve obuke o ovoj temi za zaposlene u institucijama u kojima rade.

Obuka u Nišu je organizovana uz podršku UNDP. Do kraja godine će, uz njihovu podršku, biti održana još jedna obuka u Kragujevcu, od 8. do 12. decembra.