Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

Podnošenje izveštaja o troškovima kampanje za predsedničke izbore do 20. maja
26/04/2017
Objavljen katalog poklona funkcionera
27/04/2017

Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

print
Danas je u prostorijama Agencije održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u praćenju strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije. Na sastanku su razmenjena mišljenja o mogućnostima alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje “Borba protiv korupcije”, za koje će Agencija u prvoj polovini maja raspisati javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva.

Tokom diskusije učesnici su istakli nekoliko izazova u dosadašnjem praćenju sprovođenja strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije: nemogućnost dolaženja do podataka od nadležnih institucija, nedostatak analize kvaliteta mera sprovedenih na osnovu strateških dokumenata i pitanje promocije i uticaja koji alternativni izveštaji imaju u javnosti.

Učesnici su zaključili da je neke od navedenih problema moguće prevazići organizacijom sastanaka sa nadležnim institucijama na kojima bi se objasnio značaj alternativnog izveštavanja i dostavljanja informacija civilnom društvu, jačom promocijom rezultata alternativnih izveštaja, posebno na društvenim mrežama i organizovanjem sastanaka sa predstavnicima administracije Evropske unije na kojima bi bili predstavljeni glavni nalazi ovih izveštaja.

Sve sugestije i komentare koji su izneti tokom sastanka Agencija će iskoristiti za formulisanje teksta uputstva za konkurisanje. Agencija se zahvaljuje svim učesnicima na konstruktivnom doprinosu tokom diskusije.