Odluka o izboru i dodeli finansijskih sredstava i Konačna lista vrednovanja i rangiranja

Seminari – planovi integriteta – 2017.
21/07/2017
Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o dualnom obrazovanju
27/07/2017

Odluka o izboru i dodeli finansijskih sredstava i Konačna lista vrednovanja i rangiranja

print
Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje Odluku o izboru i dodeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva i Konačnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih predlog projekata kandidovanih na Konkursu za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23.

Odluka o izboru i dodeli finansijskih sredstava

Konačna lista vrednovanja i rangiranja

Više informacija o konkursu možete videti ovde.