Одбор Агенције донео одлуку о расписивању јавног конкурса за избор директора Агенције

The Anti-Corruption Agency Has Prepared an Opinion on the Corruption Risks Assessment in the Provisions of the Draft Law on Dual Education
27/07/2017
Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018

Одбор Агенције донео одлуку о расписивању јавног конкурса за избор директора Агенције

print
Одбор Агенције за борбу против корупције је на седници одржаној 22. новембра 2017. године донео одлуку о расписивању јавног конкурса за избор директора Агенције и образовао је Конкурсну комисију.