Објављен каталог поклона функционера

Одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва
26/04/2017
Министар одбране посетио Агенцију
03/05/2017

Објављен каталог поклона функционера

print
Иако је законски рок за објављивање 1. јун. 2017. године, Агенција је већ објавила Каталог поклона за претходну календарску годину. Најчешћи поклони су: књиге, слике, фотографије, плакете, вина и друга алкохолна пића. Највећи број поклона су протоколарни поклони. Највише поклона пријавили су: Генерални секретаријат председника Републике, Влада Републике Србије, Народна скупштина, Министарство одбране, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних послова, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Влада АПВ. На локалном нивоу највише поклона пријавили су Град Нови Сад, Град Ужице и Град Крагујевац.

Изненађује чињеница да Град Београд није пријавио да је примио иједан протоколарни и пригодан поклон, упркос томе што је Агенција у новембру 2016. године одржала обуку функционерима града Београда када им је посебно указала на обавезу пријаве поклона.

Детаљна статистичка анализа Каталога поклона биће објављена 01. јуна 2017. године.

Значај

Значај вођења и објављивања каталога поклона је у повећању транспарентности у обављању јавних функција.

На овај начин, подаци о поклонима функционерима и са њима повезаним лицима, из којих може произлазити сукоб интереса, доступни су контроли јавности.

Имајући у виду да Агенција до података о поклонима долази на основу евиденција које добија од самих органа добродошло је и активно учешће јавности уколико има сазнања о томе да је неки функционер примио поклон, а о томе не постоји податак у Каталогу поклона који води Агенција за борбу против корупције.

Шта се све сматра поклонима

„Поклон“ је новац, ствар, право и услуга извршена без одговарајуће накнаде и свака друга корист која је дата функционеру или повезаном лицу у вези с вршењем јавне функције. „Протоколарни поклон“ је поклон који функционер прими од стране државе, њеног органа или организације, међународне организације или страног правног лица, који је примљен приликом службене посете или у другим сличним приликама.

„Пригодни поклон“ је поклон који је уручен функционеру у приликама када људи традиционално размењују поклоне.