Objavljeno Mišljenje o proceni rizika korupcije u Nacrtu zakona o udžbenicima

Koordinacioni sastanak sa OCD
25/02/2015
Izrađena Analiza uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou
06/03/2015

Objavljeno Mišljenje o proceni rizika korupcije u Nacrtu zakona o udžbenicima

print

Znak Horizontalno CirilicaNa Nacrt zakona o udžbenicima, koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavilo Agenciji za borbu protiv korupcije na mišljenje, Agencija je 26. februara 2015. godine ovom ministarstvu dostavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o udžbenicima. Ovaj dokument možete preuzeti ovde.

Agencija u okviru svojih nadležnosti analizira propise i njihovu primenu u oblastima koje su podložne korupciji, priprema mišljenja i izveštaje u cilju ukazivanja na rizike korupcije i davanja preporuka za njihovo otklanjanje, te podnosi inicijative za izmene i donošenje propisa.