Објављено Мишљење о процени ризика корупције у Нацрту закона о уџбеницима

Координациони састанак са ОЦД
25/02/2015
Израђена Анализа узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу
06/03/2015

Објављено Мишљење о процени ризика корупције у Нацрту закона о уџбеницима

print

Znak Horizontalno CirilicaНа Нацрт закона о уџбеницима, који је Министарство просвете, науке и технолошког развоја доставило Агенцији за борбу против корупције на мишљење, Агенција је 26. фебруара 2015. године овом министарству доставила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уџбеницима. Овај документ можете преузети овде.

Агенција у оквиру својих надлежности анализира прописе и њихову примену у областима које су подложне корупцији, припрема мишљења и извештаје у циљу указивања на ризике корупције и давања препорука за њихово отклањање, те подноси иницијативе за измене и доношење прописа.